Opšte informacije

Novi Sad je drugi najveći grad u Srbiji, administrativno sedište pokrajine Vojvodine i južno Bačkog okruga. Nalazi se u južnom delu Panonske nizije, na granici Bačke i Srema, na obali reke Dunav, i gleda u severne obronke planine Fruška Gora. Po popisu iz 2011 godine, grad ima populaciju od 231,798, a urbani deo grada Novog Sada ima 277,522 stanovnika. Populacija opštine je 341,625 stanovnika. Novi Sad je industrijski i drugi najveći finansijski centar Srpske ekonomije, kao i veliki centar kulture sa nadimkom "Srpska Atina".

Vize

Za ulazak u Srbiju građani sledećih država NE MORAJU da imaju vizu:

Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, Croatia, Czech Republic, Chile, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, the Netherlands, Ireland, Iceland, Italy, Israel, Japan , Canada, Cyprus, Cuba, Costa Rica, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Monaco, Germany, Norway, New Zealand, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, San Marino, Seychelles, Singapore, United States of America States, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Vatican City, United Kingdom.

Ulazak i ostanak stranaca

Počevši od 12 Juna 2010, građani Evropske Unije, Švajcarske konfederacije, Kraljevine Norveške, Republike Island, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Makedonije mogu ući u Srbiju koristeči njihovu ličnu kartu i ostati do 90 dana.

Strani državljani ulaze i ostaju u republici Srbiji, pod uslovima iz zakona o strancima, sa važećom putnom ispravom u koju je uneta viza ili odobrenje boravka, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Važni telefonski brojevi

Policija 192
Vatrogasci 193
Hitna medicinska pomoć 194
Pomoć na putu 1987
Info centar za razne informacije 19812
Dežurni pedijatar 021-6624-668

Javni prevoz

Karta za javni autobus - 50 RSD

TAXI
Start - 70 RSD
Gradska vožnja - 52 RSD / 1km
Čekanje - 435 RSD / 1h

Rent - a - bike - 100 RSD / Dan
Rent - a - car - 3.450 RSD / Dan

Valuta

U Srbiji zvanična valuta je "Srpski dinar" koji se obeležava sa RSD ili Din. Inostrane valute se mogu razmeniti u svim bankama i poštama, kao i u ovlašćenim menjačnicama. Dinar postoji u sledećim papirnim apoenima 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000.

Carinski propisi

Lični prtljag domaćih i stranih putnika je oslobođen plaćanja carine, bez obzira na to da li ga putnik nosi sobom ili ga je dao na prevoz vozaru, kao i to da li dolazi istim prevoznim sredstvima kao i putnik ili drugim prevoznim sredstvom.

Obim ličnog prtljaga procenjuje se u svakom konkretnom slučaju, zavisno od godišnjeg doba, zanimanja putnika, svrhe, trajanja putovanja i slično. Prema opšte usvojenoj crainskoj praksi, lični prtljag su predmeti odevanja, lične higijene, ishrane, razna tehnička roba, sportski rekviziti koji su potrebni za to putovanje, lek i slično.

Strani državljani i domaći državljani koji žive i rade u inostranstvu mogu uneti neograničenu sumu deviza, a mogu izneti sumu do 10.000 EUR. Iznos deviza koji unose prijavljuju cariniku radi dobijanja potvrde na osnovu koje ih mogu vratiti prilikom prvog izlaska iz zemlje. Mogu izneti devize koje su podigli sa svog deviznog računa u Srbiji, uz potvrdu banke. Dinare mogu unositi i iznositi do iznosa u protivvrednosti 10.000 EUR, a veća suma može se uneti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke. Ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnički čekovi, suma ne može biti veća od 10.000 EUR. Strani državljani koji žive i rade u Srbiji duže od jedne godine mogu izneti do 10.000 EUR ili putničke čekove do te sume.

Zdravstvena zaštita

Strani državljani, kao i srpski državljani koji žive i rade u inostranstvu, za vreme boravka u Srbiji imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć. Državljani zemalja sa kojima je sklopljen međunarodni sporazum o zdravstvenom osiguranju, pravo na hitnu medicinsku pomoć u Srbiji ostvaruju na osnovu potvrde svog zdravstvenog osiguranja. Oni pravo na hitnu medicinsku pomoć ostvaruju uz određene obrasce (ukoliko su oni propisani), ili na osnovu isprave kojom dokazuju da su osigurani u svojoj zemlji.

Hitnu medicinsku pomoć na osnovu isprave kojom dokazuju da su zdravstveno osigurani u svojoj državi, ostvaruju građani Slovačke, Poljske, Bugarske i Velike Britanije. Ovo pravo na osnovu propisanog obrasca ostvaruju građani sledećih država: Makedonije, Rumunije, Mađarske, Češke, Italije, Francuske, Luksemburga, Belgije, Holandije, Nemačke, Austrije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ukoliko osiguranici navedenih zemalja, kod sebe nemaju neophodnu potvrdu, postoji mogućnost da im se hitna pomoć pruži, a da se potvrda zahteva naknadno od njihovog matičnog osiguranja. Stranim državljanima, koji su hronični ili akutni pacijenti (na dijalizi, insulinu…), potrebne su posebne potvrde da bi im se takve zdravstvene usluge bez plaćanja pružile u Srbiji.

Državljani zemalja sa kojima Srbija nema potpisan međunarodni sporazum o zdravstvenom osiguranju, plaćaju hitnu medicinsku pomoć pruženu za vreme privremenog boravka u Srbiji. Po povratku u svoju zemlju, novac mogu da refundiraju od svoje osiguravajuće kuće.